طول مطالعه: 4 دقیقه

استاندارد شبکه را فابین ووگلستلار ()، یکی از توسعهدهندگان شبکۀ اتریوم برای اولین بار در سال 2015 معرفی کرد. آنگاه توکن مربوط به هریک از شبکههای اتریوم، ترون یا بایننس باشد، میتوانید شبکۀ مربوط به آن را انتخاب نمایید. شبکه -20 را میتوان شبکۀ انتقال توکنها روی بلاک چین ارز دیجیتال ترون در نظر گرفت. مخفف عبارت «» به معنی «پروتکل رسمی بهبود بلاک چین اتریوم» است.

اتریوم کلاسیک
مخفف عبارت «20» به معنی «طرح پیشنهادی جهت تکامل شبکه بایننس اسمارت» است. برای پرداخت کارمزد تراکنشها در شبکه و باید از بایننس کوین () استفاده شود، در حالی که انتقال بر بستر ، به پرداخت اتریوم () نیاز دارد. به همین خاطر در هنگام انتقال، باید به کارمزد شبکهها دقت داشت. تنها ریسکی که در این بین باقی میماند، درست وارد نکردن آدرسها در هنگام انجام تراکنش است؛ بنابراین باید در هنگام انتقال ارز دیجیتال، حتماً آدرس مقصد را بهدرستی انتخاب نمایید.

بیشتر کاربران مبتدی در هنگام انتخاب شبکه دچار مشکل میشوند؛ چراکه نمیدانند باید کدام شبکه را برای انتقال خود انتخاب کنند. با توجه به این تفاوتها، کاربران ترجیح میدهند برای انتقال استیبلکوینهایی چون تتر () که روی هر دو شبکۀ ترون و اتریوم قابل انتقال است، از شبکۀ ترون استفاده کنند. به این معنی که کاربران برای اینکه بتوانند توکنهای -20 را توسعه دهند، میبایستی ارز را داشته باشند تا بتوانند آن را بهعنوان ارز قابل پرداخت، به شبکۀ ترون تحویل دهند. ​​​.

زلنسکی قبل و بعد از جنگ
طبیعتاً موضوع انتخاب شبکه های ارز دیجیتال برای افراد (بهخصوص کاربران مبتدی) گیجکننده است. بلاک چین فناوری غیرمتمرکزی است که سرور مرکزی ندارد و تراکنشهای آن را نودها (کاربران و سیستمهای ماینینگ) در شبکۀ خود تأیید و در برابر انجام این کار پاداش دریافت میکنند. برای مثال، توکنهایی چون چین لینک ()، تتا ()، متیک () و… برای مثال، وقتی شخصی تصمیم میگیرد یک توکن جدید بر بستر شبکۀ اتریوم ایجاد کند، باید برای این کار از استانداردهای شبکۀ اتریوم پیروی کند.

آیفون 14 مکس همچنین شخصی که بخواهد توکن خود را بر پایۀ شبکۀ بایننس ایجاد کند، باید از استاندارهای توکن آن پیروی نمایند. قبل از اینکه به سراغ تعریف شبکه های ارز دیجیتال برویم، باید با یکسری از مفاهیم پایه در خصوص ارزهای دیجیتال آشنا شویم. بهطور کلی، در دنیای کرپیتوکارنسیها، اصطلاحات و نمادهای اختصاری بسیاری وجود دارند که برای فعالیت مؤثر در این بازار باید با آنها آشنا باشیم. شبکههای مختلفی برای انتقال ارزهای دیجیتال وجود دارد.

خرید گیم تایم 1 ماه
شاید با خودتان فکر کنید که اگر بهجای شبکه های ارز دیجیتال مختلف، تنها یک شبکه وجود داشت، کار نقل و انتقالات رمزارزی با سهولت بیشتری انجام میگرفت. کارمزد معاملات در شبکه کمتر از شبکه -20 است. تتر () اولین ارز ارائهشده روی اومنی است. بیشتر توکنهای پرطرفدار جزو توکنهای هستند که روی بلاک چین اتریوم ساخته شدهاند. میتوان گفت که استاندارد ، نسخهای سادهتر از استاندارد شبکه -20 اتریوم است که روی بایننس عرضه شده است تا نقل و انتقالات توکنهای اتریومی بر بستر بایننس با راحتی بیشتری انجام شود.

اما وجه تفاوت آنها در این است که آدرسهای شبکه که بلاک چین بایننس چین است، با حروف «» شروع شده و به پر کردن تگ نیاز دارند. شبکه استاندارد نقل و انتقالات مالی در بلاک چین اتریوم و استاندارد نقل و انتقالات مالی در بلاک چین ترون است. از جمله انواع شبکههای انتقال ارز دیجیتال میتوان شبکۀ بلاک چین اتریوم ()، شبکۀ بلاک چین ترون ()، شبکه لایهای بیتکوین ()، شبکه بلاک چین بایننس () و…

شبکه نیز مانند شبکۀ قبل، مجموعهای از قوانین و پروتکلها است که برای نقل و انتقالات بلاک چین بایننس () مورداستفاده قرار میگیرد. شما نیز در صورت انتقال تتر از کیف پول یا صرافی به یک کیف پول یا صرافی دیگر، میتوانید از شبکه استفاده نمایید (به جای تتر -از تتر -استفاده کنید). اگر شما نیز در این مورد به مشکل خوردهاید، شناخت شبکههای ارز دیجیتال برای شما ضروری است. بنا بر متفاوت بودن قوانین هر شبکه، استفاده از شبکۀ متناسب با انتقال هر کوین با توکن برای افراد ضروری است.

کوین به ارز دیجیتال مستقل گفته میشود که الگوریتم، هدف و شبکۀ اختصاصی خود را دارد. بهطوری که میتوان برخی از کوینها را بر بستر کوینهای دیگر هم انتقال دارد. آیا زمان انجام تراکنشها در شبکه های مختلف باهم تفاوت دارد؟ تفاوت و در چیست؟ تفاوت کوین () و توکن ()؟ استاندارد توکن در زنجیره هوشمند بایننس است. توکن اختصاصی این شبکه «» است. آدرس شبکههای و هم به همین صورت با یکدیگر متفاوت است.

همچنین به آدرس آن توجه داشته باشید که با آغاز میشود. آدرس توکنهای شبکه -20 دقیقاً مانند آدرس توکنهای شبکه -20 است و با 0آغاز میشود. یک استاندارد فنی برای قراردادهای هوشمند در بلاک چین اتریوم برای توکنها است. مفهوم کارمزد در بلاک چین چیست؟ این استاندارد، یک بلاک چین موازی با -20 است که بهمنظور ایجاد سازگاری بیشتر با شبکۀ اتریوم ایجاد شده است. هر دوی این شبکهها توسط صرافی بایننس () توسعه یافتهاند که بزرگترین و مشهورترین صرافی رمزارزی جهان است.

آخرین بروزرسانی در: